Menu

ADIVADLO

 

O souboru

Slovo o souboru

Soubor vznikl v roce 1969, od roku 1985 existuje pod názvem ADIVADLO. Dlouholetá historie ochotnického divadla ve městě však sahá až do roku 1836, přičemž u zrodu prvního česky hraného představení stál v roce 1844 Karel Havlíček Borovský. Statutárně byl spolek ustaven v roce 1853 a byl prvním existujícím spolkem v tehdejším Německém Brodě a okolí.

Po roce 1990 byla založena nejprve nadace a později občanské sdružení Adivadlo, které je zřizovatelem souboru. Ten se především věnuje přípravě nových inscenací a jejich uvádění nejen doma, ale i v nejrůznějších místech v regionu Vysočiny a bývalého Východočeského kraje a České republiky. No a občas vyjede reprezentovat i do zahraničí. Se svými inscenacemi se Adivadlo pravidelně zúčastňuje nejrůznějších přehlídek amatérského divadla všech stupňů a druhů.

Sdružení Adivadlo je hlavním pořadatelem regionální přehlídky divadelních souborů hrajících pro děti a mládež Dospělí (pro radost) dětem, která se nepřetržitě koná od roku 1991. Jde o postupovou přehlídku s právem doporučení na Národní přehlídku Popelka Rakovník.

Historie Adivadla v datech a heslech:

V roce 1969 se amatérští divadelníci sdružují pod Městskou osvětovou besedou. Základní soubor tvořili J. Čapek, V. Černoch, L. Honzová, J. Hykyš, S. Koráb, Z. Sommerová, J. Maurer, M. menšík, I.Nedvědová, M, plottová, M. Radouš, Z. Stejskal, A. Štáfl a J. a R. Vybíralovi, vedoucí režisér J. Vybíral.

 • 1970 postupně noví mladí herci, zahájení pravidelné činnosti pohádkou Král 3333 (Paulů)., 7 repríz.
 • 1971 – Andersen: Sněhová královna, 4 reprízy, noví herci M. Menšík ml. E. Kubátová a V. Invaldová.
 • 1972 – MOB Nový název SKP.
 • 1972 – J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena, na přehlídce v Přibyslavi 3. místo. I. Bukovčan: Než kohout zazpívá., na okr. přehlídce v Přibyslavi 1. místo, 8 repríz.
 • 1973 – DS SKP, Děvčata z Broook Valey, 5 repríz, účast na OP.
 • 1974 – K. Třebická:Cesta k domovu, J.Dietl: Senohrabské grácie.
 • 1975 – Pavel Hajný: Domácí víno, Josef Vybíral. Účast na OP, Divadelní Přibyslav.
 • 1976 – B. Nušič:Truchlící pozůstalí.
 • 1977 – N. A. Ostrovskil: Jak se kalila ocel, r. Josef Vybíral. Účast na OP, Divadelní Přibyslav.
 • 1978 – D. Plichta: Jehla, Oubram-Novák: jak se kradou princezny. Účast na Znojemském stromě pohádek v následujícím roce.
 • 1979 – DS SKP, bří Čapkové: Ze života hmyzu, r. Lída Honzová. Účast na KP.
 • 1980 – DS SKP, J. Knitlová: Sekyra na studánky, rež. Z. Stejskal, 24 repríz.
 • 1981 – Uměleckým úspěchem N.V.Gogol: Ženitba, rež. L. Honzová., 35 repríz. OS mezi vyspělými soubory Východočeského kraje, účast na NPRSDH Svitavy. 1982 na KP amatérských souborů – východočeský Hronov.
 • 1981 – Amatérský soubor SKP, Marie Holková: Královnin prsten, r. Josef Vybíral. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
 • 1981 – Amatérský soubor SKP, Jana Knitlová: Sekyra na studánky, r. zdeněk Stejskal. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
 • 1982 – Oubram-Novák: O mlynáři Jankovi a Cecilce ze zámku, rež. J. Vybíral, 8 repríz. K. H. B.:Král Lávra, rež. P. janiš, 5 repríz. I. Örkény: Rodina Tóthů, rež. z. Stejskal, 12 repríz.
 • 1983 – F. Šrámek: Měsíc nad řekou, rež. P. Janiš, 9 repríz. O. Wilde: Šťastný princ, rež. L. Honzová, 16 repríz. DS navštívil partnerský soubor v Belgii, kde i hrál.
 • 1984 – B. Fixová: Kterak se čert o princeznu pokoušel, rež. Z. Stejskal, 22 repríz. Účast na Znojemském stromě pohádek.
 • 1984 – O. Wilde: Šťastný princ, r. Ludmila Honzová. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
 • 1984 – F. Šrámek: Měsíc nad řekou, r. Petr Janiš. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
 • 1985 se přejmenoval na Adivadlo (Amatérské a aktivní divadlo). V následujících letech řada ocenění.
 • 1985 – Miguel de Cervantes Saavedra: Mezihra. Účast na KP Inspirace, Letohrad.
 • 1984 – István Örkény: Rodina Tótů, r. Zdeněk Stejskal. Účast na KP Inspirace, Letohrad.
 • 1985 – István Örkény: Rodina Tótů, r. Zdeněk Stejskal. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
 • 1986 – oslava 150 let činnosti “divadelní poutí” domácích i hostů z republiky a ze zahraničí.
 • 1970 – 1986 Celkem 25 inscenací ve 300 představeních. Péče odborné výchově herců, režisérů a dramaturgů. Kromě her standardního formátu připravoval soubor pásma poezie k různým výročím – Karel Havlíček, Viktor Rožděstvenskij, Vladimír Holan, pásmo vánoční poezie. Velký ohlas mělo pásmo z díla Bohuslava Reynka „…krajina oblačných ptáků“.
 • 1986 – O. Wilde: Šťastný princ, r. Ludmila Hozová. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
 • 1986 – M. Cervantes: Mezihry, r. Miroslav Lhotka. Účast na Setkání amatérských divadelních souborů Vysočiny, Havlíčkův Brod.
 • 1987 – J. Edlis: Žízeň u pramene. Účast na Rampa, Praha. Účast na KP Inspirace, Letohrad.
 • 1988 – M. de Cervantes Saavedra: Mezihra. Účast FRMOL.
 • 1988 – Rožděstvěnskij: Dopis do XXX. století. Účast na přehlídce AUDIMAFOR.
 • 1988 – Amatérské divadlo SKP, Julius Edlis: Žízeň u pramene. Účast NP RSDH Svitavy.
 • 1989 – Adivadlo, N. V. Gogol: Nos (Nasus), r. M. Lhotka. KP div klasika. Účast FRMOL. Účast NP JH – nesoutěžní. Účast na KP Inspirace, Ústí nad Orlicí.
 • 1989 – H. Hall: Malý a Velký Klaus – KP Dospělí dětem
 • 1989 – Podle Halla a Zbavitele, Malý a Velký Klaus: Kouzelný pytel
 • 1992 – Novák – Oubram: Jak se kradou princezny, účast na NP Popelka v Rakovníku.
 • 1993 – 1995 pouze 2 pohádky.
 • 1993 – Hrošík. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové.
 • 1993 – Happy birthday. Účast na KP Inspirace, Hradec Králové.
 • 1994 – založena Nadace Adivadlo.
 • 1994 – Podle Frinty, Koláč, r. Y. Kršková. Účast na Dospělí dětem, Havlíčkův Brod.
 • 1996 zájezd na Slovensko. Poté Adivadlo pouze interpretace poezie při vernisážích apod. Členové DS zapojení do regionální sekce Sdružení tvořivé dramatiky organizovali přehlídky dětských div., recitačních a loutkářských kolektivů Náš pohádkový strom a Říkejme si básničky.
 • 1998 – Adivadlo 25 aktivních a dalších 20 členů, hostování v nizozemském Brielle.
 • 1998 – Adivadlo, Reynek: Krajina oblačných ptáků, NP seniorského divadla
 • 1999 – I. Örkény: Stojí za to žít…?!, r. Irena Zavadilová. Účast na XLII. LDL. Účast: Stochovská Thalie, Divadelní Třebíč (DT). 2000 účast na NP seniorského divadla ve Znojmě.
 • 2003 – premiéra první dubnovou neděli, Jack Popplewell: Paní Piperová zasahuje, režie Irena Zavadilová. V hlavních rolích excelovali Marta Hermannová coby svérázná uklízečka snažící se přijít na kloub zločinu a v roli vrchního policejního inspektora Zdeněk Stejskal, 2004 Třešťské divadelní jaro (hrána ještě v r. 2005)
 • 2003 – na motivy textu Jana Wericha: Tři veteráni?! Účast na Babí léto, Libice nad Cidlinou.
 • 2005 – Ledová královna, úprava a režie Lída Honzová. Účast: Hrabalova ostře sledovaná Polná, Dospělí dětem, KP – nominace na NP Popelka Rakovník. Účast na Znojemském stromě pohádek.
 • 2007 – (18.3.) Joseph Keselring: Jezinky a bezinky, r. Zdeněk Stejskal.
 • 2008 – Joseph Keselring: Jezinky, bezinky. Účast KP Třešťské divadelní jaro.
 • 2010 – Ivona Kršková: Čarovné námluvy (pohádka). Účast na ObP Karlínské jeviště.
 • 2010 – Paula Vogel: Nejstarší řemeslo. Účast na KP Červený Kostelec – čestné uznání kolektivu hereček Martě Hermannové, Lídě Honzové, Elišce Kubátové, Slávce Motalové a Marii Valentové za hereckou práci.
 • 2011 – Dva muži v šachu, režie Zdeněk Stejskal.
 • 2012 – Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, režie Lída Honzová. Účast na KP Dospělí dětem, Havlíčkův Brod, ocenění hereckému kolektivu za herectví – nesoutěžní představení.
 • 2013 – Adivadlo, Jan Drda: DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES, Lída Honzová. Účast na KP Červený Kostelec.