Menu

ADIVADLO

 

DOSPĚLÍ (pro radost) DĚTEM 2019 již v květnu

26.4.2018 - Aktuality

Regionální přehlídka divadla pro děti a mládež se koná už po osmadvacáté

Výstavou dětských výtvarných prací na téma Moje nejmilejší pohádková postava začíná v úterý 30. dubna 2019 v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě 28. ročník regionální postupové divadelní přehlídky inscenací činoherního a hudebního divadla pro děti a mládež Dospělí (pro radost) dětem 2019. Akci pořádá ADIVADLO, z. s. Havlíčkův Brod, za podpory Města Havlíčkův Brod, Kraje Vysočina, Ministerstva kultury ČR, VSVD Hradec Králové a KD Ostrov Havlíčkův Brod.

PLAKAT DD 2019

Brodská regionální přehlídka neprofesionálních divadelních souborů hrajících pro děti a mládež je přehlídkou s možností nominace představení na národní přehlídku Popelka Rakovník. Všechna soutěžní představení bude sledovat odborná porota ve složení: Luděk Richter – autor, režisér a dramaturg, Daniela Weissová – režisérka a herečka, Mirka Výdrová – učitelka dramatické výchovy a herečka. Na závěr každého hracího dne je pro účastníky setkání připraven rozborový seminář, kde si všichni účinkující i diváci mají možnost popovídat o odehraném a viděném. I tentokrát bude představení také bedlivě sledovat tzv. dětská porota, tedy skupina dětí, jejichž postřehy a reflexe z viděného budou souborům tlumočeny také. Dětský kolektiv bude pracovat pod vedením zkušených lektorů Dany a Svobodové a Karla Tomase.

Divadelní část přehlídky bude pak s předstihem zahájena již ve středu 1. května odpoledne, představením hosta festivalu, jímž je i tentokrát domácí Divadýlko Mrak s Vodnickou pohádkou. Ale to až poté, co se ve 14:00 hodin uskuteční tradiční velké setkání pohádkových postav před hlavním vchodem KD Ostrov. Všichni kostýmovaní účastníci setkání mají zdarma vstup na následující pohádkové představení. Organizátoři srdečně zvou všechny děti i jejich rodiče z Havlíčkova Brodu i okolí.

Hlavní část přehlídky se uskuteční od 4. do neděle 5. května, kdy se divákům představí se svými inscenacemi divadelní soubory nejen z regionu Vysočiny. Jde především o pohádková představení, která na obou jevištích KD Ostrov zahrají divadelní soubory z Chrudimi, Třeště, Benešova, Brněnce, Třebechovic pod Orebem a Náchoda. Na svojí domovské scéně v AZ centru na Rubešově náměstí se v rámci přehlídky představí v neděli odpoledne také domácí loutkářský soubor Kráťa.

Neodmyslitelnou kulisou divadelní přehlídky je již tradičně výstava na téma Moje nejmilejší pohádková postava. Výstava dětských výtvarných prací dětí ze základních, mateřských a uměleckých škol z okresu Havlíčkův Brod. Každé z dětí, které se do tvorby zapojí, obdrží od organizátorů přehlídky volnou vstupenku na některé z uváděných představení. Porota sestavená z organizátorů a pedagogů, vybere ty nejlepší výtvarné a literární práce, které získají ocenění. Ceny si mohou děti vyzvednout přímo na výstavě, která bude otevřena ve velkém sálu KD Ostrov od úterý 30. dubna do neděle 5. května vždy od 9. do 16. hodin.

DD_2019_Plakát_průvod

Součástí výtvarné výstavy je i tzv. „Galerie Stonožka“. Ve spolupráci s Mezinárodním hnutím STONOŽKA – děti na vlastních nohou, jsou v této minigalerii nabízeny k prodeji dětské práce z minulých ročníků a výtěžek z prodeje je zasílán na členskou organizaci tohoto hnutí – Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech, se kterou pořádající Adivadlo spolupracuje.